Důchodová reforma – Pracující si zaslouží důstojné stáří

1. 10. 2021

Už několik dekád slyšíme od všech vlád, že je potřeba důchodová reforma, skutečně je to pravda, žádná vláda k takovému kroku však nenašla odvahu. Díky KSČM docházelo v posledních letech k navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci, dostáváme se však do doby, kdy náš systém bez reformy nebude udržitelný. Demografická křivka je neúprosná, populace stárne a průběžné financovaný pilíř důchodového pojištění bude stále ve větších deficitech. KSČM ale nedopustí privatizaci penzijního systému, aby si soukromé společnosti dělali business s úsporami pracujících na stáří. Průběžný solidární pilíř vidíme jako stěžejní. Chceme dosáhnout toho, aby byl průměrný důchod alespoň na 50% průměrné mzdy, tedy kolem 19 tisíc korun. Proto budeme hledat dodatečné příjmy důchodového účtu. Chceme:

  • Daňové odvody z velkých korporátních firem alokovat na důchodový účet

  • Zákonná povinnost zaměstnavatelů, přispívat zaměstnanci na důchodové připojištění

  • Ocenit na důchodu matky, které vychovávali děti a nemohli pracovat

  • Podporovat mladé rodiny, tak aby měly co nejvíce dětí a tím zamezit stárnutí populace

  • Vícezdrojové financování penzijního systému, například zdaněním dividend zahraničních firem

Už teď žije 20% důchodců na hranici chudoby, nenechte to tak a volte KSČM.  

 

Fotogalerie