Kvalitní vzdělání je cesta k prosperující společnosti

30. 9. 2021

Uvědomujeme si, že vzdělávání našich dětí je klíčové pro budoucnost státu a proto budeme trvat na zachování bezplatného školství pro všechny bez rozdílu. Není možné, aby o osudu člověka rozhodovalo to, v jaké se narodil rodině, chceme rovné příležitosti pro všechny a ne elitářské školství anglosaského stylu. České školství je dlouhodobě podfinancované a dobrou úroveň si drží jen díky nasazení učitelů, chceme proto navýšit výdaje státu do školství na 6% HDP. Učitelství se znovu musí stát lukrativním zaměstnáním, požadujeme každoroční navyšování platu učitelů a snižování administrativní zátěže, tak aby se mohli co nejvíce věnovat výuce. Skutečně bezplatné školství pro nás znamená, učebnice a školní pomůcky na základních a středních školách zdarma, nechceme, aby se děti z chudších rodin museli stydět za to, že nemají na učebnice za tisíce korun. Prioritou je pro nás technické a učňovské vzdělávání, které bude reagovat na digitální éru světa, podpoříme malé a střední podnikatele, kteří se budou podílet na praxích studentů technických a učňovských oborů. Dílny a další odborné zázemí musí být pro technické školy vybaveny moderní technikou. Je třeba přehodnotit inkluzi, ale pokud má stávající stav přetrvat, je třeba navýšit platy pedagogických asistentů, které jsou dnes směšně nízké. V pozadí nesmí zůstat ani vysoké školství jako centrum vědy a výzkumu, chceme aby se Česká republika, znovu stala lídrem v inovacích a na to potřebujeme kvalitní vysoké školy. Máme za cíl rozšířit kapacity vysokoškolských kolejí a zmodernizovat je, zároveň by cena za kolejné měla být symbolická a kolejné by nemělo být jedním z hlavních zdrojů příjmů vysokých škol. KSČM chce, aby se české školství stalo výkladní skříní v Evropě a aby naši studenti byli konkurence schopní ve světovém srovnání. 

Fotogalerie