Názor na dění z Teplicka

22. 10. 2021

Bohužel to, co se za ty dva týdny změnilo, je smutná realita vymazání české levice, po říjnových volbách, z poslanecké sněmovny PČR. To je asi něco, co nám sice některé dění posledních měsíců naznačovalo, ale rozhodně jsme všichni doufali, že se tak nestane. V čem je ta zásadní chyba? Co dovedlo tradiční levicové voliče k rozhodnutí volit pravici? To je asi jednoduchá otázka, s příliš složitou odpovědí.

Než-li ale začnu rozvíjet jakoukoliv svoji povolební polemiku, dovolím si jako předseda OV KSČM Teplice poděkovat vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na předvolební kampani. Samo sebou děkuji i těm, kteří se nakonec rozhodli vhodit do volební urny lístek s číslem 18.

Bohužel to nestačilo, a i přes celkem vysokou volební účast – 65,43 % v celé republice, byl výsledek pro KSČM pouhých 3,6 % (193 817 hlasů) velmi bolavý. Tím pádem jsme nepokořili hranici potřebných 5 % pro vstup do PS PČR a nemáme tak poprvé žádného zástupce v dolní komoře parlamentu – tedy žádného poslance.

Z mého „osobního“ pohledu, bych tu asi mohl vyjmenovat mnoho aspektů, které k tomuto výsledku nemalou měrou přispěly. Ten první a neoddiskutovatelný je, že se vedení naší strany zuby nehty drželo mnoho měsíců svých korýtek a Vojta Filip kormidla, až stranu potopili jako Titanic… Nejednou jsme vyzývali k obměně vedení, nejednou jsme žádali o svolání sjezdu. Nicméně k hlasu členské základny zůstali ti v Praze zcela hluší. A nejen to. Neostýchali pro prosazení svých zájmů nejednou ohýbat, a dokonce i porušovat stanovy naší strany. No co, osobní zájmy až na prvním místě…

V našem kraji ani nemluvě. Dvojitá předvolební kampaň, kterou zapříčinilo vmísení se ÚV KSČM do krajské kandidátky změnou v kádrovém obsazení a tím i pořadí kandidátů. To zapříčinilo opětovné rozepře mezi jednotlivými okresy, ale i organizacemi v okresech. Stálý i potencionální volič tak navenek sledoval vnitrostranické rozmíšky. To určitě kampani nepomohlo a stálo nás to mnoho potřebných hlasů.

Více než jindy, je nyní potřeba pokusit se s chladnou hlavou zasednout k společnému stolu při jednání VV i OV spolu s okresními kandidáty a zcela otevřeně a jasně chyby pojmenovat. Jednotliví kandidáti budou muset zhodnotit svou účast na volební kampani okresu, ale i tu svoji osobní kampaň. Městské i základní organizace by pak měly na svých zasedáních prodiskutovat, zda li se i přes vysoký věkový průměr a počet členů, nemohlo přeci jen udělat o malinký kousek více, či to co se udělalo, udělat trošičku jinak.

Tuto sobotu, tedy 23.10.2021 nás „s křížkem po funuse“, ale konečně, čeká mimořádný celostranický sjezd KSČM v Praze. KONEČNĚ bychom si měli zvolit nové vedení. Budou to muset být takové soudružky a takoví soudruzi, kteří nám pomohou v dalších čtyřech, pro nás neparlamentních letech, odrazit se od toho úplného dna. A nebude to i díky snížení státního příspěvku za volby pro naší stranu nikterak jednoduchá práce. Proto bychom neměli vůbec připustit kandidaturu stranických dinosaurů, kteří se podíleli na pádu strany. Ti nám zcela jistě nepomohou a nic nového od nich očekávat nemůžeme. Měli bychom konečně dát prostor střední generaci, jako je Katka Konečná. To, jak to dopadá, když avizujeme „šanci na nový začátek, ale s většinou stálých tváří, jsme byli svědky v posledních volbách…

Já stále věřím, že je nás v naší straně, tedy Komunistické straně Čech a Moravy dost takových, kteří pro tuto stranu žijí, a udělají vše pro její vzkříšení. Pomalu, dobře promyšlenými kroky, společně ruku v ruce napříč okresy, napříč kraji. A začít musíme právě na nadcházejícím mimořádném sjezdu!!!

Tomáš Zíka

Předseda OV KSČM Teplice