Poslanci za KSČM ušetřili stovky milionů korun

23. 6. 2021

Možná je pro někoho myslivost pouhou nezajímavou oblastí, ale i přesto se v ní může jednat o velké peníze. Před dvěma lety byl v rámci úpravy zákona o lesích jako jeho součást schválen i takzvaný přílepek k zákonu o myslivosti na základě Pirátské strany. Tento přílepek měl být účinný od listopadu letošního roku, kde by jím byly zavedeny posudky, kolik se má lovit zvěře a o tomto plánu lovu by se rozhodovalo ve správním řízení. Znamená to, že by se navýšily náklady na poštovné, úředníky a samotné posudky, které nejsou zadarmo, ale pohybovaly by se řádově v desetitisících na jednu honitbu. Daňové poplatníky by ve výsledku stály desítky až stovky milionů korun a vydělávaly by na nich různé samozvané ekologické instituce a spolky. Díky pozměňovacímu návrhu poslanců za KSČM Hany Aulické Jírovcové, Zdeňka Ondráčka a Květy Matušovské byl tento přílepek zrušen dne 2. 6. 2021.

Nicméně byla ještě ve hře novela zákona o myslivosti z pera ministerstva zemědělství, která měla původní účel také zrušení shora uvedeného přílepku, ale skutečnost je poněkud jiná. Tato novela se měla projednávat ve třetím čtení dne 18. 6. 2021. Díky poslancům za KSČM k tomu ale naštěstí nedošlo. Tento návrh nejenom že se stal terčem dalších pozměňovacích návrhů hlavně pravicových poslanců, ale opětovně zaváděl zrušené posudky s tím, že by vynaložené finance byly odkloněny od ekologických organizací jinam. Současně ale také zaváděl povinnou elektronickou evidenci myslivosti, která by ve finále stála peníze nejenom samotné myslivce, ale především nás všechny. Tyto finanční prostředky by nešly jenom na potřebný software, ale i s tím potřebný hardware, jelikož by muselo být ukládáno obrovské množství dat po dlouhou dobu. To znamená, že vybudování těchto zařízení by stálo několik stovek milionů korun. Samozřejmě že ti, kteří na případném přijetí vládního návrhu měli nějakým způsobem profitovat, zuří. Běžný občan i myslivci si však mohou oddychnout. A za to patří velký dík především Zdeňku Ondráčkovi, Hance Aulické Jírovcové i dalším poslancům za KSČM, kteří se na zrušení přílepku podíleli.

Jiří ŠÍR, kandidát do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji, místopředseda OV KSČM Děčín