Představujeme kandidáty do PS PČR za Ústecký kraj

30. 9. 2021

12. Jan Janeček
"Jan Janeček (38 let) z Ústí nad Labem začal pracovat již při studiu jako projektový manažer na volné noze. Tomuto povolání se věnuje do současnosti. Aktivně se zapojuje do práce v několika neziskových organizacích, jako třeba Pionýr, Via Europa a dalších. Je nepřehlédnutelnou tváří v Asociaci nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje.  Aktivně se zapojuje do komunální politiky v Ústí nad Labem, kde je zastupitelem města i městské části. Pracuje v komisích zaměřených na sociální problematiku. Proto by se v případě zvolení logicky chtěl věnovat sociálním otázkám (včetně přerozdělování sociálních dávek na základě konkrétních měřitelných ukazatelů) a podpoře NNO v ČR. Za velkým problém považuje chaotickou legislativu, která je tvořená často protichůdnými zákony. Jeho mottem je Podpora poctivé práce." 

Fotogalerie