Představujeme kandidáty do PS PČR za Ústecký kraj

1. 10. 2021

10.Rostislav Šíma
Rostislav Šíma, 57 let, svobodný, bezdětný, Litvínov. Rosťa pracuje již 37 let na různých pozicích v oblasti rekultivací, tedy na zahlazování následků důlní činnosti při těžbě uhlí. V komunální politice se pohybuji od roku 2006 jako člen zastupitelstva města a od roku 2010 i jako člen rady města a to dosud. Chtěl by prosazovat zákony, které mají vztah k životnímu prostředí a výkonu samosprávy a státní správy, především zákonu o odpadech a jeho dopad na rozpočty měst a obcí vhledem ke skládkování komunálního i tříděného odpadu. A s tím související možnosti využití odpadů jako surovinu pro další zpracování a využití, buď jako energetickou surovinu pro možnost spalování a výrobu tepla v nízkoemisních spalovnách, nebo jako surovinu pro další zpracování např. ve stavebnictví, nebo v textilním průmyslu. Za jeden z největších problémů Ústeckého kraje považuje veliký počet sociálně vyloučených lokalit a život v nich. „Vzhledem k tomu, že celý život bydlím v Litvínově a působím zde i jako zastupitel, mám k této otázce velice blízko. Mrzí mě, že už několik vlád po sobě aktivněji neřeší zneužívání sociálních dávek a příspěvků na bydlení v těchto lokalitách pro které se vžil název "obchod s chudobou".

Fotogalerie