Představujeme kandidáty do PS PČR za Ústecký kraj

3. 10. 2021

8. Bc. Jiří Šír
Jiří (48let, rozvedený 1 syn) Jiří žije v obci Malšovice, okr. Děčín, ve které je i zastupitelem za KSČM. Původním povolání loďmistr u Československé plavby Labské a.s., následně příslušník Služby cizinecké a pohraniční policie PČR a od roku 2007 referent Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jeho koníčky jsou hlavně myslivost, včelařství a sportovní střelba. Věnovat by se chtěl především práci v oblasti životního prostředí, kam podle jeho názoru patří nejenom lesnictví, zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu, ale i vodních toků a vodních ploch, které vcelku tvoří životní prostředí a lidská činnost je bezpochyby nemalou měrou a ne vždy pozitivně ovlivňuje. Jako problém dnešní společnosti vidí to, že „se prosazují zájmy jednotlivců či některých menších skupin, namísto toho, aby se vedla konstruktivní jednání ve prospěch celé společnosti.“

Fotogalerie