Show, nebo seriózní kampaně?

11. 10. 2021

Drsná, urážející a lživá předvolební propaganda mně vadí. Uniká v ní to, co by mělo být hlavním, tedy nabídka a srovnávání programů. Tato amerikanizace vypadá v dnešním světě jako normální. Prostě bez show to ani u nás nejde, ale je to pravda? Vyhrává opravdu ten, kdo více křičí? Zdá se, že ano, ale je to ta stále proklamovaná svoboda a demokracie? Tvrdit něco, co nikdy nemůžete splnit? Zvláště Tomio Okamura si libuje v takovýchto vodách. Lež je základem jeho kritik těch druhých. Ale ani Fiala ani Bartoš a ječící Pekarová Adamová nejsou jiní.

Nevím, zda show za každou cenu je součástí dnešního myšlení. Jistě, mladí jsou tak vychováváni. Ale ti ve své většině těžko poslouchají nenávistné výkřiky a lživá tvrzení. Mají svá show a adrenalin. Snad na ně působí sliby Pirátů o »vrácené budoucnosti«, ale kdyby se mne někdo zeptal, co se za tím může skrývat, neuměl bych odpovědět. Předpokládám, že i Bartoš by jen těžko odpovídal, a když, tak by šlo o »ohňostroj vět«, za nimiž by se skrývala bezobsažná slova. Připomnělo mi to první novoroční projev a další velkolepé myšlenky pronesené v polistopadových dnech Václavem Havlem, kdy slíbil, že všichni si budeme rovni, že budeme žít v zemi, která vzkvétá, protože ta naše, jak se přesvědčil, když jel náhodou vlakem, do té doby nevzkvétala. A pak se najednou rozprášily přes dva biliony v tehdejších penězích, byli tady noví miliardáři, mnohý majetek, který jsme vlastnili všichni, se dostal do zahraničních rukou, a už jsme neměli, tedy my všichni, nic, a někteří naproti tomu měli mnoho. Ona rovnost se rychle rozplynula a na jeho projevy se rychle zapomnělo. Nebo spíš chtělo zapomenout. Jím zřejmě začala první politická show, jež pomalu ohlupovala masy.

Lid chce být klamán, řekl kdosi dávno přede mnou, a klamán je. Zároveň se mu dostává dostatek agrese, nenávisti, pomluv a lží. Tomu se říká svoboda a demokracie? Ne, tak to nechápu. Proto my komunisté nabízíme především náš program, a ne výkřiky, které se ty druhé pokoušejí dotlačit do kolen.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice