Stálé fórum evropské levice – regionů slaví 20 let

9. 9. 2021

Jsou to již dlouhá dvě desetiletí, kdy se setkali členové KSČM, Levice – PDS – DKP, slovenské KSS a polské ZKP a na společných fórech diskutovali nad otázkou příhraniční spolupráce, která by umožnila společný postup v boji za spravedlivou společnost a život v míru.

V roce 2000 na OV KSČM v Jičíně, v braniborském Frankfurtu nad Odrou a 2001 ve slovenském Martině došlo k setkání s cílem založení sítě různých levicových stran, která bude jednotícím prvkem proti narůstajícím fašistickým tendencím a pravicovému násilí v našich zemích.

Stálé fórum evropské levice – regionů je zaměřeno na prohloubení solidární spolupráce regionálních struktur levice v Evropské unii.

K důležité události došlo na 31. Setkání občanů ve Svojšicích, kam přijel prezident Strany Evropské levice Heinz Bierbaum. Setkal se zde s nejvyšším představitelem naší strany předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem a společně odpovídali v diskusním stanu na otázky přítomných.

Heinz Bierbaum konstatoval, že situace v Evropě není pro levici nijak růžová. Uvedl, že v této těžké době je levice zodpovědná za další vývoj a proto je důležitá jednota. Pouze silná sjednocená levice dokáže řešit řadu stávajících problémů. Je třeba, aby se KSČM i Die Linke více orientovaly na společné ekonomické i ekologické otázky v celé Evropě. Přesto, že stávající situace napomáhá vládnoucím kruhům, nemusí to být navždy a levice musí být připravena převzít vedení. Levice musí být garantem života v míru a důstojných sociálních podmínkách.

Vojěch Filip zdůraznil, že před volbami je velmi důležitá vzájemná pomoc a výměna zkušeností a KSČM hodnotí velmi kladně spolupráci s Die Linke. Byl by rád, kdyby tato debata byla dobrým vstupem do úspěšných voleb v Německu i u nás. Ujistil, že KSČM udělá vše proto, aby výsledky voleb byly co nejlepší a naše strana tak mohla ovlivňovat dění v zemi. KSČM by měla být hnacím motorem. Levice nejen že existuje, ale především má budoucnost!

V závěru došlo ze strany obou významných osobností k podpisu nově vypracované přístupové dohody.

Na pódiu pak tlumočnice Dagmar Pokorová přečetla zdravici představitelky Die Linke Moniky Schömmelové a došlo ke slavnostnímu předání sochy Karla Marxe a pamětní plakety zástupcům OV KSČM Jičín Václavu Ortovi, místopředsedovi ÚV KSČM a Petru Typltovi, předsedovi OV KSČM Jičín, jako poděkování za dlouholetou spolupráci, která sahá ještě o celé desetiletí před vznik SFEL-R.

text a foto: Soňa Pulerová

 

Fotogalerie