Uctění památky obětem rumburské vzpoury

25. 5. 2021

Jednou z významných historických událostí roku 1918 byla rumburská vzpoura, která se rozhořela pod heslem „Za chléb, mír a svobodu“. Tato vzpoura byla protiválečným vystoupením českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. Přestože vzpoura vypukla spontánně, rychle se šířila a hrozila přerůst v revoluci, která byla již v českých zemích na spadnutí. Vzbouřenci obsadili nejprve město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde však byli vojsky rakousko- uherské armády rozprášeni. Deset hlavních představitelů vzpoury bylo popraveno a ani desítky dalších neunikly tvrdým trestům.

Uctění památky obětí se zúčastnili na pietním shromáždění starosta města Rumburk Lumír Kus, místostarosta Jiří Pimpara a tajemnice Lenka Kazberuková, za Nový Bor starosta Jaromír Dvořák a místostarostka Stanislava Silná. Za OV KSČM Děčín byli přítomni Ladislav Hadrovský, Marie Mládková a Jiří Šír, dále členové základní organizace v Rumburku, zástupce Klubů českého pohraničí Josef Zibner, Baráčníci Rumburk a další hosté.

Svou účastí podpořila tuto významnou akci také poslankyně PS PČR Hana Aulická Jírovcová, která se poklonila památce obětí u pomníku na popravišti vůdců rumburské vzpoury a poté v parku rumburské vzpoury.

Soňa Pulerová

Fotogalerie

zleva Marie Mládková a Hana Aulická Jírovcová
zleva Jiří Šír, Hana Aulická Jírovcová a Marie Mládková